POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu oraz rodzaje i sposób wykorzystywania danych o Użytkownikach Serwisu.

§ 1

DEFINICJE

 

 1. Serwis - serwis internetowy działający pod adresem bohowo.pl
 2. Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 3. Administrator - firma BOHOWO SP Z O.O., prowadząca działalność pod adresem: Tyszowiecka 13A, 04-949 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9522154310, o nadanym numerze REGON: 366011974, o nadanym numerze KRS: 0000650483, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 4. Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 5. Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 6. Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2

RODZAJE COOKIES

 1. Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
 2. Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 3. Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 4. Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 2. Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 3. Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4

CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

 1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 2. Logowanie - Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie
 3. Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
 4. Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 5. Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.
 6. Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§ 5

SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 1. Google Analytics
 2. Google+
 3. Facebook
 4. Twitter
 5. Youtube

§ 6

MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 2. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§ 7

WYMAGANIA SERWISU

 1. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

 

§ 8

TYPY GROMADZENIA DANYCH

Poza danymi gromadzonymi w plikach cookies, Serwis gromadzi inne dane na potrzeby świadczenia usług:

 1. Dane zbierane podczas rejestracji:
  Dane osobowe gromadzone podczas rejestracji lub w trakcie składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia są niezbędne do realizacji Zamówienia. Do danych zalicza się:

o   Imię i nazwisko Nabywcy

o   Adres rozliczeniowy

o   Adres do dostawy

o   Adres e-mail

o   Numer telefonu kontaktowego
 

 1. Dane zbierane podczas transakcji zakupu Towarów / Usług:
  Jeżeli Nabywca będzie dokonywał transakcji zakupu usług lub Towarów przy pomocy systemów płatności elektronicznych, będzie musiał podać dane dotyczące swojego konta w danym systemie płatności elektronicznych bądź dane dotyczące karty kredytowej z której skorzysta podczas tej transakcji. Dane te są podawane w zewnętrznych systemach odpowiednich usługodawców systemów płatności i Serwis nie posiada do nich dostępu, ani nie gromadzi ich i nie przechowuje.
   
 2. Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy dane automatycznie. Do danych tych należą:

o    Adres IP

o    Typ przeglądarki

o    Rozdzielczość ekranu

o    Przybliżona lokalizacja

o    Otwierane podstrony serwisu

o    Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu

o    Rodzaj systemu operacyjnego

o    Adres poprzedniej strony

o    Język przeglądarki

o    Adres IP

Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.

 

§ 9

WYKORZYSTYWANIE DANYCH

 1. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystywane do realizacji usług, kontaktu z Użytkownikiem oraz przekazywaniu informacji o promocjach Serwisu i ofertach Serwisu w przypadku gdy Usługobiorca wyrazi na to zgodę.
 2. Anonimowe dane zbierane automatycznie mogą zostać wykorzystane do tworzenia statystyk zachowania się internautów i mogą być udostępniane podmiotom trzecim.
 3. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Usługobiorcą, a Serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu komunikacji pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 4. W przypadku kontroli GIODO – Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Wszelkie dane w tym dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom GIODO zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 5. W przypadku naruszenia Regulaminu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Użytkowników organom wymiaru sprawiedliwości.
 6. Nie odsprzedajemy podmiotom i osobom trzecim żadnych danych osobowych Użytkowników.
 7. Dopuszczamy kontakt z Usługobiorcami:
  – poprzez Kontakt Drogą Elektroniczną
  – poprzez kontakt Telefoniczny
  – za pośrednictwem poczty tradycyjnej
 8. Udostępniamy dowolny wgląd do wprowadzonych przez Usługobiorców danych osobowych. Jest on możliwy w całości w ustawieniach profilu dostępnych z poziomu Konta Użytkownika.
 9. Użytkownicy mają możliwość modyfikacji bądź usunięcia wybranych wprowadzonych przez siebie danych osobowych na dowolnym etapie korzystania z usług Usługodawcy.

§ 10

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 2. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie.
 3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.

 

Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password